musoneo na FB musoneo na YT
697

Testy, tagi odcinka: kompresja, kompresory optyczne, mastering, PSPaudioware

Kompresja pasmowa w praktyce z PSP oldTimer MB

Kompresja pasmowa w praktyce z PSP oldTimer MB - opis odcinka

Koncepcja kompresji pasmowej

 
Kompresor wielopasmowy pozwala nam stosować różne ustawienia kompresji w odniesieniu do wyodrębnionych podzakresów pasma. W praktyce mamy zwykle do dyspozycji osobne procesory dynamiki dla pasma subbasu, basu i niskiego środka oraz wyższego środka i góry. Zatem sygnał jest dzielony na kilka pasm, przetwarzany przez niezależne moduły dynamiczne, a następnie sumowany na wyjściu.

 

Podział pasma

Powiedzieliśmy sobie, że kompresor pasmowy daje nam możliwość niezależnego przetwarzania pasma niskiego, średniego i wysokiego. W ten sposób możemy np. ocieplić najniższe pasmo, wyrównać dynamikę pasma środkowego i złagodzić jazgotliwe brzmienie góry. Powodem stosowania kompresji pasmowej może być także chęć wyłączenia danego zakresu częstotliwości spod obróbki. Te wszystkie zabiegi mogą dotyczyć zarówno poszczególnych śladów, jak i całych miksów. I tu rodzi się pytanie, gdzie powinna przebiegać granica pomiędzy tymi pasmami?
 
W przypadku miksów muzycznych najważniejsze jest to, aby podział był jak najmniej zauważalny i uwzględniał charakter materiału muzycznego, czyli pasma zajmowane przez najistotniejsze elementy w miksie. I tak pierwszy punkt podziału powinien oddzielać najniższe składowe rytmu i basu od pozostałych elementów miksu. Optymalnej wartości należy szukać w przedziale od ok. 80 Hz do ok. 250 Hz. Kolejny punkt podziału odpowiada zazwyczaj końcowi podstawowego zakresu dla wokalu. Wartości proponujemy szukać w przedziale od ok. 1 kHz do 4 kHz. Trzeci punkt podziału służy najczęściej oddzieleniu wysokiego środka od góry pasma, która zwykle nie wymaga obróbki lub korzysta na łagodniejszym traktowaniu.
 

Dwie strategie stosowania kompresji w masteringu

Podsumowując, do wyboru mamy dwie strategie. Pierwsza polega na stosowaniu małego współczynnika kompresji w połączeniu z nisko ustawionym progiem działania, które stosujemy do sklejenia miksów (kompresja “klejąca”).
Druga strategia polega na stosowaniu dużych współczynników kompresji w połączeniu z wysoko ustawionym progiem działania. Takie ustawienia służą przede wszystkim pilnowaniu transjentów w dynamicznych miksach, a więc próg działania powinien być ustawiony odpowiednio wyżej.
 
W przypadku muzyki elektronicznej o silnie zaznaczonym rytmie, kompresor będzie reagował przede wszystkim na dźwięki, które niosą ze sobą najwięcej energii. W praktyce oznacza to, że nawet przy łagodnych ustawieniach poziom nagrania jest obniżany z każdym uderzeniem stopy czy werbla. Innymi słowy kompresor zatańczy nam tak, jak mu zagra sekcja rytmiczna. Można oczywiście wydłużyć czas reakcji kompresora na transjenty, ale możliwości kontrolowania dźwięku w wyższych pasmach są ograniczone.
 
 
 

albo sprawdź ofertę moich warsztatów z miksu i masteringu: 

https://musoneo.com/pl/page/24/Masterclass

W cenie otrzymasz 27 wtyczek PSPaudioware, w tym następujące procesory dynamiki / enhancery / limitery:

PSP MixTreble 2

PSP MixBass 2

PSP MixPressor 2

PSP oldTimer

PSP oldTimer ME

PSP BussPressor

PSP Xenon

Testy - lista odcinków
lista kursów
promoDostęp do wszystkich <200 godzin kursów
za jedyne 199 zł / 365 dni!

+ GRATIS wszystkie nowe kursy!


Naucz się z nami obsługi oprogramowania, poznaj tajniki miksu i masteringu!